Het nieuwe gespecialiseerde centrum voor FASD en logopedie

Uw steun voor logopedische problemen met foetale alcohol spectrum stoornissen (FASD)

Wat zijn FASD?

Wat bieden we aan?

FASD en logopedische problemen

Hoe kan ik mezelf (inschrijven)?

Foetale alcohol spectrum stoornissen (FASD) komen vaker voor dan bijvoorbeeld AD(H)S, autisme PSectrum stoornissen of Down syndroom. FASD's zijn echter veel minder bekend en ouders zijn zich er vaak niet van bewust of hebben er te weinig ervaring mee. En zelfs de specialisten bereiken hun grenzen omdat ze niet meer weten hoe ze verder moeten, omdat doelen moeilijk te bereiken zijn of omdat het kind vaak niet begrijpt wat er gedaan moet worden.

"80-90% van de kinderen met foetale alcohol spectrum stoornissen hebben spraak- en/of taalstoornissen."

Het FASD & Speech Therapy Specialist Centre is ontstaan uit de wensen van ouders van kinderen met FASD en de ervaring van een afgestudeerde logopedist die gespecialiseerd is in FASD gemaakt door collega's. Uit een onderzoek bleek dat spraak- en taaltherapeuten vaak niet weten met welke kinderen ze werken en vaak is het niet duidelijk dat men vooral bij deze kinderen anders moet werken dan normaal.

Wij bieden vele mogelijkheden voor zowel ouders als voor getroffenen en professionals (zoals opvoeders, leerkrachten, artsen en vooral logopedisten). Dit alles met één doel voor ogen: de best mogelijke behandeling van de logopedische aandoeningen die voorkomen bij FASD.

Georgstraße 53 | 49809 Lingen (Ems) | (in de praktijk voor logopedie & stotteren)

Telefoon: +49-591-65415 | info@fasd-logo.com (gebruik ons contactformulier)